De 7 chakrorna

Ordet "Chakra" härstammer från Sanskrit och betyder hjul.   

Chakra, som kan kallas "livshjul", anses vara ett slags knutpunkter där nadi med flödande prana, eller "livsenergi", korsar varandra. Dessa energier har dock ingenting med det vanliga energibegreppet att göra, utan tillhör helt och hållet det filosofiska systemet. Det är även här, i dessa chakran, som den fysiska kroppen sägs möta den eterkropp ellerastralkropp som Chakra-läran påstår. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Chakra).
 
Varje chakra har olika andliga kvalitéer som är eviga och aldrig kan förstöras. Genom meditationen förstärkar vi dessa kvalitéer inom oss.
 

Det första chakrat, BASCHAKRAT (röd) är beläget under korsbenet där Kundalini finns. Den viktigaste kvalitén i detta chakra är oskuldsfullhet. Genom oskuldsfullheten kan vi uppleva ren barnslig glädje, fri från begränsningar som fördomar och invanda föreställningar. Oskuldsfullheten ger oss värdighet, balans och en stark känsla av riktning och mening i livet. Den är ingenting annat än enkelhet, renhet och glädje.

Kvalitén i detta chakra är också den inre visdom som alltid finns hos små barn och som ibland kan grumlas under livets gång och av vårt moderna sätt att leva. Men oskuldsfullheten är en kvalité som aldrig kan förstöras. Den finns evigt inom oss i väntan på att få komma till uttryck i form av ren och obesudlad glädje när Kundlini stiger. Kundalini är en moderlig, helande energi som tar hand om oss. Den kommer till oss redan i fosterstadiet, när fostret är tre månader gammalt. Den kommer då in genom vår högsta chakra,Kron-chakrat, och fortsätter ner längs mittenkanalen till korsbenet (sacrum), där den sedan har sin plats i var och en av oss, i ett slumrande tillstånd i väntan på att bli väckt.

Det andra chakrat, SAKRALA CHAKRAT (orange) står för kreativitet, ren uppmärksamhet och ren kunskap. Detta chakra ger oss kontakt med vår inre källa av inspiration och gör det möjligt för oss att uppleva skönheten omkring oss. Den rena kunskapen i detta chakra är inte mental, utan det handlar om en direkt upplevelse av verkligheten. Vi kan känna den som en sval bris i handflatorna eller som stickningar i våra fingrar som tyder på subtila blockeringar. Ytterligare en kvalité i Sakrala-chakrat är koncentrationsförmåga och fast uppmärksamhet.

Fysiskt tar Sakrala-chakrat hand om lever, njurarna och den lägre delen av magen. När vi tänker för mycket töms chakrat på energi. Sjukdomar som diabetes eller blodcancer kan drabba oss när chakrat är helt ur balans.

Tredje chakrat,SOLAR PLEXUS (gul) ger oss generositet och en känsla av fullkomlig tillfredsställelse och belåtenhet. Den viktigaste kvalitén på chakrats vänstra sida är inre frid – genom att balansera detta chakra kan man lösgöra spänningar och stress. Chakrats högra sida tar hand om levern, som är det organ som styr vår uppmärksamhet och koncentrationsförmåga.

När Solar Plexus är i balans, ger det oss kraften att komma vidare i vår andliga utveckling, det ger oss balans i tillvaron, rättfärdighet och en inre känsla av moral.

I fjärde chakrat, HJÄRTCHAKRAT (GRÖN) bor Anden, vårt sanna Jag. Anden är evigt ren och påverkas inte av något utifrån. Man kan jämföra den med en strålande diamant som finns inom oss och som bevittnar alla våra handlingar.

Efter Självupplysningen kommer vår uppmärksamhet för första gången i kontakt med vår Ande och vi blir gradvis medvetna om den. Vi blir av med de felaktiga identifikationer vi har med egot eller inlärda föreställningar, och börjar istället identifiera oss alltmer med Anden, som är vår sanna natur.

På det fysiska planet tar detta chakra hand om hjärtat och lungorna. Obalans i chakrat kan leda till astma eller hjärtproblem av olika slag.

Andra kvalitéer i hjärtchakrat är medkänsla och kärlek, och det ger oss också en känsla av ansvar och rent beteende gentemot andra. Mitten av hjärtchakrat, som är beläget innanför bröstbenet, står för trygghet och tillit.

Femte chakrat, HALSCHAKRAT (ljusblå/turkos) står för diplomati och rena relationer till andra. Kvalitén att kunna vara ett lekfullt vittne till livets skådespel finns också där. När chakrat öppnats, befrias vi från alla skuldkänslor och samvetskval, och vi börjar tala på ett vänligt och medkännande sätt. Tendenser att dominera andra eller att känna sig dominerad av andra försvinner, liksom avundsjuka och känslor av överlägsenhet eller underlägsenhet.

Halschakrat är också det chakra som kopplar oss till helheten. Det gör så att vi kan känna oss som ett med andra och inse att vi alla är en del av helheten.

Sjätte chakrat, TREDJE ÖGAT (lila, djupblå) står för förlåtelse och medkänsla. Med förlåtelse menas förmågan att släppa taget om ilska, hat och bitterhet och att i ödmjukhet upptäcka Andens generositet och ädelhet. Agnya-chakrat är den kraft som befriar oss från vårt ego och våra fördomar, vanor, rasistiska idéer och felaktiga identifikationer. Det är den trånga porten som öppnar vägen för vårt medvetande att stiga till dess slutgiltiga destination, det sjunde chakrat.

Tredje ögat-chakrat blockeras om vi är alltför upptagna av oss själva, och om vi använder synen på fel sätt, såsom att hela tiden titta hit och dit, att titta på sådant som inte är rent och oskuldsfullt. Att titta på himlen, på jorden och naturen kan hjälpa till att rena chakrat.

Sjunde chakrat, KRONCHAKRAT (lila) integrerar alla andra chakror med deras respektive kvalitéer. Det är den sista milstolpen i det mänskliga medvetandets utveckling. I dag befinner vi oss på den nivå som motsvarar detta chakra. Vårt medvetande kan därför lätt nå denna nya dimension där vi kan uppfatta och förstå bortom det begränsade rummet av tankar, begrepp och föreställningar.

Kron-chakrat står för detta absoluta medvetande, det direkta, absoluta uppfattandet av verkligheten genom centrala nervsystemet. Det är just detta vi uppnår genom Självupplysningen, Kundalinis spontana uppvaknande.

( http://www.sahajayoga.se/chakra-information.htm )

 

 

 

 

    

Chakraängel ( www.pinterest.com)

Min healinängel (www.pinterest.com)