The Secret och Attraktionslagen

Rhonda Byrne, författare

"The Secret - Hemligheten innehåller visdom från samtida lärare och inspiratörer - kvinnor och män som är läkare och medicinare, psykologer, hstoriker, teologer och vetenskapsmän, samt ledare inom näringsliv och ekonomi- som har använt sig av Hemligheten.

Genom att tillämpar Lagen om Attraktion, som är källan i The Secret, visar de hur sjukdomar kan botas, hur man kan bli ekonomiskt oberoende, bemästra hinder och gå bortom sina begränsningar och dessutom nå dit många vanligtvis anser vara ouppnåeligt - sina drömmars mål.

Hemligheten innehåller praktisk kunskap som ger en större förståelse och insikt om hur man blir mästaren i sitt eget liv.

Budskapet handlar om att återupptäcka den dolde, outnyttjade kraften i sitt inre, och den visheten för med sig glädje på alla områden i ens liv.

Hemligheten är svaret på vad många hoppas på idag - ett skifte på vilket sätt människor i hela världen tänker, agerar och bemöter varandra.

Hemligheten har förts vidare genom årtusenden från generation till generation - eftertraktad, stulen, gömt, förlårad för världen och på sin tid förvärvad för stora summor pengar. Platon, Galileo, Beethoven, Edison, Einstein, Carnegie är bara några av de som har haft kännedom om denna uråldriga Hemlighet."

Ur förodet

www.thesecret.tv