The Law of attraction

John Assaraf ( Entreprennör)

"Vi kan få allt det vi vill. Det spelar ingen roll hur stort det är. Det enklaste sättet att förwtår attraktionslagen är att se mig själv som en magnet, och jag vet att andra magneter dras till den..."

Bob Doyle (författare och specialist på Lagen om attraktion)

"Enkelt uttryckt säger lagen om attraktion att människor och förteelser med liknande frekvenser dras till varandra. Men vad det egentligen handlar om är nivån på våra tankar..."

Mike Dooley (Författare och föredragshållare)

"Och den här principen kan sammanfattas i tre enkla ord:DINA TANKAR MANIFESTERAS!"